CLICKSEN DE 421000701402

Avler: Theo Molenaers Kimrooi
Ejer: Theo Molenaers Stal Molenaers Kimrooi
Født: 2002 Stamm: 2294 Farve: Skimmel 169 cm

Cardino
DE 321210240593
166 cm
Carthago
DE 321210021987
171 cm
Capitol I Capitano
Folia
Perra Calando I
Kerrin
Alaska II
DE321210148286
166 cm
Landgraf I Ladykiller xx
Warthburg
Ibiza Napoleon
Dorid
Ninken
DE 321210401298
168 cm
Littorio
DE 321210076293
168 cm
Lord Ladykiller xx
Viola
Texas Carneval
Ledusa
Inken I
DE 321210135794
168 cm
Cassini I Capitol I
Wisma
Dolli II Caretino
Maibirke

Bedækningspris:
For medlemer af Holsteiner Verband kr.: 2.820,- ved bedækning + kr.: 4.120,- ved drægtighed + kr.: 750,- ved foling.
Ikke medlemer kr.: 2.820,- ved bedækning + kr.: 4.870,- ved drægtighed
+ insemineringInseminering hos:
Anders Bak, Aabenraavej 185, 6360 Tinglev
Tlf.: 0045 40544052 fra kl.18.00 til kl.19.00
Sæd bestilles hos Egon Jessen 0045 40459556, dagen inden levering inden kl. 8.30