CLICKSEM DE 421000701402

Avler: Theo Molenaers Kimrooi
Ejer: Theo Molenaers Stal Molenaers Kimrooi
Født: 2002 Stamm: 2294 Farve: Skimmel 169 cm

Cardino
DE 321210240593
166 cm
Carthago
DE 321210021987
171 cm
Capitol I Capitano
Folia
Perra Calando I
Kerrin
Alaska II
DE321210148286
166 cm
Landgraf I Ladykiller xx
Warthburg
Ibiza Napoleon
Dorid
Ninken
DE 321210401298
168 cm
Littorio
DE 321210076293
168 cm
Lord Ladykiller xx
Viola
Texas Carneval
Ledusa
Inken I
DE 321210135794
168 cm
Cassini I Capitol I
Wisma
Dolli II Caretino
Maibirke

Clicksem blev kåret i 2011 i Elmshorn. Den 1,69 m store hingst fremstod ved kåringen som en meget moderne avlshingst.
Clicksem er langbenet og med store linjer foruden tydelig ox araber-indflydelse. Han har et godt fundament samt god type, og kåringsudvalget bedømte hans grundgangarter som meget positive, og især galoppen opnåede meget høje karakterer. Forudsætningen for at kunne blive fremstillet til kåringen fik Clicksem via sin succes ved stævner.

Bedækningspris:
For medlemer af Holsteiner Verband kr.: 2.820,- ved bedækning + kr.: 3.750,- ved drægtighed + kr.: 750,- ved foling.
Ikke medlemer kr.: 2.820,- ved bedækning + kr.: 4.200,- ved drægtighed
+ inseminering

Kun Frost sæd

Inseminering hos:
Anders Bak, Aabenraavej 185, 6360 Tinglev
Tlf.: 0045 40544052 fra kl.18.00 til kl.19.00
Sæd bestilles hos Egon Jessen 0045 40459556, dagen inden levering inden kl. 8.30