Bestyrelse

Formand:
Jens Peter Mailund Schmidt
Vestermarksvej 12, Åbøl
6520 Toftlund
tlf.: 74831895
Mobil : 24814181
jenspeterschmidt@hotmail.com

Næstformand og Kasserer:
Egon Jessen
Grøngrøftvej 10, Grøngrøft
6200 Aabenrå
Mobil: 40459556
fax:0045 74659436
egonjessen@hotmail.dk
Bestyrelsesmedlem:
Birgit Jørgensen
Foldingbrovej 7,
6230 Rødekro
0045 21688621
birgit@intercomp.dk
Bestyrelsesmedlem:
Freddy Christensen
Aadalen 7, Bjerndrup
6200 Aabenraa
Mobil:0045 40 42 63 31
hestely@live.dk

Bestyrelsmedlem
Kathrine Mailund Schmidt
Beddingen 9, 5,-13
9000 Aalborg
Mobil 0045 24638896
mail.