Udstedelse af bort kommende papir

Desuden vil vi gerne informere om, at vi kun kan udstede erstatningspapirer,
hvis den pågældende person, fra hvis varetægt originalen er forsvundet, kan
fremvise en notarielt attesteret tro- og loveerklæring.


d. 11-11-2012 - 09:02

Vil vi gerne informere om, at vi kun kan udstede erstatningspapirer,
hvis den pågældende person, fra hvis varetægt originalen er forsvundet, kan
fremvise en notarielt attesteret tro- og loveerklæring. Af en sådan erklæring
skal nøjagtigt fremgå hvilket dokument, der er bortkommet (fx rødt
stamtavlebevis/hestepas/ejercertifikat med angivelse af hestens
registreringsnummer.

Da vi kun udsteder erstatningspapirer til den
pågældende person, som har mistet papirerne, skal der foreligge en tro- og
loveerklæring om, at den pågældende person senest har haft papirerne i sin
varetægt og selv har mistet dem. En sådan tro- og loveerklæring skal være
udformet i jeg-form.

I forbindelse med udstedelse af erstatningspapirer
afkræves et gebyr på 154,00 euro.

For heste med tyske hestepas, skal ejerskiftet laves i Tyskland.  Adressen nedenfor bedes derfor anvendt:   

Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes
Abteil Zücht
Steenbeker Weg 151
D-24106 Kiel